Stadion "Zawada"

Kontakt

Włodzimierz Borzęcki
tel. 18 547-68-45

Dojazd

ul. Sportowa
Nowy Sącz

ZASADY KORZYSTANIA
z Miejskich Obiektów Sportowych w dzielnicy Zawada
przy ul. Sportowej

Informujemy wszystkich trenerów, szkoleniowców, wychowawców, nauczycieli prowadzących zajęcia szkoleniowe, treningi na obiektach sportowych MOSiR w Nowym Sączu przy ul. Sportowej o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych zasad:

1. Zajęcia treningowe na piłkarskich obiektach sportowych MOSiR oraz hali sportowej odbywają się zgodnie z opracowanym przez MOSiR i zatwierdzonym przez Dyrekcję MOSiR, harmonogramem (uwzględniającym dni tygodnia, godziny oraz miejsce treningu danej grupy szkoleniowej). Zmiany w harmonogramie mogą być dokonywane tylko w uzgodnieniu z pracownikiem MOSiR odpowiedzialnym za koordynację zajęć na obiektach i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (co najmniej na 3 dni przed terminem).

2. Trenerzy, instruktorzy i inne osoby prowadzący zajęcia sportowe i treningi odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć, w szczególności za:
– odpowiednie zabezpieczenie wykorzystywanych do treningu urządzeń i sprzętu (bramki treningowe) – stabilne ustawianie bramek w czasie treningu a po zajęciach zniesienie ich z płyty boiska do miejsca składowania , zabezpieczenie łańcuchem i zamknięcie kłódką,
– zwrócenie uwagi na czyszczenie przez zawodników butów piłkarskich przed wejściem do szatni, zachowanie w szatniach czystości i porządku. Niedopuszczalne jest odbijanie piłki czy też butów o ściany szatni lub elewację budynków

3. Podczas zajęć sportowych i treningów prowadzonych w hali sportowej osoba prowadząca powinna;
– po wejściu na obiekt pobrać z recepcji, biura /za wpisem do książki wejść/ klucze od szatni.
– dopilnować przebrania się uczestników w stroje sportowe a zwłaszcza zmiany obuwia przed wejściem na parkiet /osoby nie ćwiczące a przebywające na hali również muszą mieć przebrane obuwie/. – MOSiR zastrzega sobie prawo przerywania lub nie dopuszczania do zajęć grup nie przestrzegających powyższego wymogu.
– prowadzić zajęcia zgodnie z obowiązującym godzinowym grafikiem wynajmu hali.
– po zakończeniu zajęć zdać klucze do recepcji, biura /za podpisem w książce wejść/.

4. Parkowanie samochodów możliwe jest tylko na zewnątrz przed budynkiem szatniowym. Przy wjeżdżaniu na teren obiektów sportowych należy zdecydowanie zmniejszyć prędkość pojazdu i zachować szczególną ostrożność zwracając uwagę na pieszych. Zabrania się wjazdu rowerami, motorami i innymi pojazdami na murawę boisk piłkarskich, trawników czy też trybun.

5. Wszyscy korzystający z obiektów zobowiązani są do zachowania porządku i czystości oraz wykorzystywania pomieszczeń i urządzeń obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie w/w zasad zapewni bezpieczne korzystanie z obiektów i urządzeń a także pozwoli zachować należytą estetykę obiektu.