MOSiR ul. Nadbrzeżna

Godziny otwarcia

PON-PT : 08:00 - 19:30
SOB-NIEDZ: 09:30 - 21:00

Dojazd

ul. Nadbrzeżna 34
Nowy Sącz

Kryte Lodowisko przy ul. Nadbrzeżnej 34. (z tyłu Krytej Pływalni) – Oświetlone, zadaszone o powierzchni 900 m², sztucznie chłodzone.

Czynne 7 dni w tygodniu pon.-pt. 8:00-19:30, sob.-niedz. 9:30-21:00

Wejścia na na godzinę zegarową wg. harmonogramu. Pomiędzy ślizgawkami 30 min przerwy na regenerację tafli lodowiska (rolba).
Do wypożyczenia łyżew/konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości obsłudze lodowiska.

Bilet Ulgowy 8,00 zł
Bilet Ulgowy – Karta Nowosądeczanina 6,00 zł
Bilet Normalny 10,00 zł
Bilet Normalny – Karta Nowosądeczanina 8,00 zł
Bilet Rodzinny – dorosły + dziecko do 13 lat 15,00 zł
Grupowy szkoły Nowy Sącz 5,00 zł
Wypożyczenie Łyżew 10,00 zł
Ostrzenie Łyżew 15,00 zł

Karnet 10 wejść – Ulgowy 60,00 zł
Karnet 10 wejść – Normalny 80,00 zł
Karnet 10 wejść – Karta Nowosądeczanina 50,00 zł

pon. – pt. sob. – niedz.
08:00 – 09:00
09:30 – 10:30
11:00 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30


09:30 – 10:30
11:00 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
20:00 – 21:00
Regulamin Lodowiska – Nadbrzeżna 34
 1. Administratorem lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.
 2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie lodowiska mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu w oparciu o aktualny cennik.
 5. Bilet wstępu umożliwia wejście na 60 minut. Wejścia odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 6. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę lodowiska.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową.
 9. Ponadto osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  1. Siadania na bandach otaczających lodowisko,
  2. Rzucania śniegiem,
  3. Jazdy z dziećmi na rękach,
  4. Niszczenia sprzętu i urządzeń,
  5. Wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,
  6. Używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  7. Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się w jednym kierunku . O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi lodowiska.
 11. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.
 12. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 13. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew.
 14. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Na terenie lodowiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się urządzania zabaw (zachowań) niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.
 16. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną.
 17. Kontakt telefoniczny z obsługą lodowiska: 18 441 83 83

"Stara Sandecja" al. Wolności

Godziny otwarcia

PON-PT : 15:00 - 20:45
SOB-NIEDZ: 14:00 - 20:45

Dojazd

Al. Wolności
"Stara Sandecja"
Nowy Sącz

Lodowisko przy al. Wolności “Stara Sandecja” – Oswietlone o powierzchni 600 m², sztucznie chłodzone.

Czynne 7 dni w tygodniu pon.-pt. : 15:00 – 20:45, sob.-niedz. : 14:00 – 20:45
W godzinach pomiędzy 14:00 – 15:00 w razie niesprzyjających warunków przerwa na pielęgnacje tafli lodowiska.

Wejścia o pełnych godzinach zegarowych na 45min.
Do wypożyczenia łyżew/kasku konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości obsłudze lodowiska

 • Bilet ulgowy 4,00 zł/godz.
 • Bilet ulgowy – karta Nowosądeczanina 2,00 zł/godz.
 • Bilet normalny 5,00 zł/godz.
 • Bilet normalny – karta Nowosądeczanina 2,50 zł/godz.
 • Bilet rodzinny 6,00 zł/godz.        / opiekun z dzieckiem do 13 lat /
 • Bilet grupowy szkoły Nowy Sącz 4,00 zł/godz.
 • Wypożyczenie łyżew 10,00 zł/godz.
 • Ostrzenie łyżew 15,00 zł
 • Pomoce dla najmłodszych – Pingwinki w cenie biletu
 • Z biletu ulgowego mogą korzystać dzieci, młodzież, studenci, emeryci i renciści.
Regulamin Sztucznej Ślizgawki – al. Wolności

 1. Lodowisko jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportui Rekreacji w Nowym Sączu.
 2. Lodowisko jest czynne w okresie zimowym w godzinach 9.00 – 21.00 z przerwą  pomiędzy 14:00 – 15:00 na pielęgnację lodu. W czasie przerwy należy opuścić taflę lodowiska
 3. Lodowisko jest nieczynne w przypadku dużych opadów śniegu lub deszczu (co będzie ogłoszone specjalną informacją).
 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 5. Dzieci do lat 7 na terenie lodowiska mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Za przedmioty wartościowe, pieniądze, garderobę, obuwie MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Na terenie lodowiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 8. Zabrania się urządzania zabaw (zachowań) niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.
 9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są stosować się do poleceń obsługi obiektu.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować porządeki przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną.
 12. Kontakt telefoniczny z obsługą lodowiska: 883 354 139

Zawartość przełącznika