Kryte Lodowisko

Godziny otwarcia

PON-PT : 08:00 - 19:30
SOB-NIEDZ: 09:30 - 21:00

Dojazd

ul. Nadbrzeżna 34
Nowy Sącz

Kryte Lodowisko przy ul. Nadbrzeżnej 34. (z tyłu Krytej Pływalni) – Oświetlone, zadaszone o powierzchni 900 m², sztucznie chłodzone.

Czynne 7 dni w tygodniu pon.-pt. 8:00-19:30, sob.-niedz. 9:30-21:00

Wejścia na na godzinę zegarową wg. harmonogramu. Pomiędzy ślizgawkami 30 min przerwy na regenerację tafli lodowiska (rolba).
Do wypożyczenia łyżew/konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości obsłudze lodowiska.

Bilet Ulgowy 10,00 zł
Bilet Ulgowy – Karta Nowosądeczanina 8,00 zł
Bilet Normalny 12,00 zł
Bilet Normalny – Karta Nowosądeczanina 10,00 zł
Bilet Rodzinny – dorosły + dziecko do 13 lat 18,00 zł
Grupowy szkoły Nowy Sącz 7,00 zł
Wypożyczenie Łyżew 13,00 zł
Ostrzenie Łyżew 20,00 zł

Karnet 10 wejść – Ulgowy 80,00 zł
Karnet 10 wejść – Normalny 100,00 zł
Karnet 10 wejść – Ulgowy Karta Nowosądeczanina 65,00 zł
Karnet 10 wejść – Normalny Karta Nowosądeczanina 80,00 zł

pon. – pt. sob. – niedz.
08:00 – 09:00
09:30 – 10:30
11:00 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30


09:30 – 10:30
11:00 – 12:00
12:30 – 13:30
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
20:00 – 21:00
Regulamin Lodowiska – Nadbrzeżna 34
 1. Administratorem lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.
 2. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie lodowiska mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu w oparciu o aktualny cennik.
 5. Bilet wstępu umożliwia wejście na 60 minut. Wejścia odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 6. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę lodowiska.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową.
 9. Ponadto osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  1. Siadania na bandach otaczających lodowisko,
  2. Rzucania śniegiem,
  3. Jazdy z dziećmi na rękach,
  4. Niszczenia sprzętu i urządzeń,
  5. Wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,
  6. Używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  7. Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się w jednym kierunku . O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi lodowiska.
 11. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.
 12. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 13. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew.
 14. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Na terenie lodowiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się urządzania zabaw (zachowań) niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.
 16. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną.
 17. Kontakt telefoniczny z obsługą lodowiska: 18 441 83 83