Godziny otwarcia

od 01.IV do 30.VI
8:00 - 20.00

od 01.VII do 31.VIII
8:00 - 22:00

od 01.IX do 31.III
10:00 - 18:00

Dojazd

Al. Piłsudskiego
Nowy Sącz

Pumptrack to 4 największe w Polsce tory rowerowe

  • dwa tory dla dzieci i początkujących o długości 153 m
  • tor umożliwiający organizację zawodów o długości 115 m
  • tor profesjonalny o długości 210 metrów

Tor zaprojektowano tak, aby pedałowanie ograniczyć do minimum. Pokonuje się go “pompując”, czyli balansując na muldach, bandach i stolikach czyli przeszkodach.

Jest to odpowiednie miejsce zarówno dla najmłodszych, początkujących jak i profesjonalistów w jeździe na rowerze, hulajnogach, łyżworolkach i deskorolkach

  • 2 boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarze pola gry 8 x 16 metrów każde.
  • street workaut park – miejsce do ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem masy własnego ciała. 
Wstęp do Parku Sportów Miejskich jest darmowy

Regulamin

korzystania z Parku Sportów Miejskich w Nowym Sączu

1. Regulamin określa zasady korzystania z Parku Sportów Miejskich zwanego w dalszej treści regulaminu Parkiem lub PSM. Administratorem Parku jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

2. Korzystania z torów rowerowych Pumptrack, boisk do siatkówki plażowej, Street Workout, oraz innych urządzeń/przyrządów do ćwiczeń lub gier jest płatne. Poniesienie opłaty jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu oraz warunkiem umożliwiającym dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia w razie nieszczęśliwego wypadku. Cennik jest integralną częścią tego regulaminu i znajduje się przed wejściem na teren PSM oraz w kasie obsługi Parku. Pracownicy MOSiR obsługujący PSM mają prawo do sprawdzenia osób przebywających na terenie Parku czy posiadają potwierdzenie dokonania wpłaty za korzystanie z ww. urządzeń. W przypadku braku potwierdzenia takiej opłaty pracownik MOSiR może wezwać taką osobę do poniesienie opłaty zgodnej z cennikiem i regulaminem. W przypadku, kiedy osoba odmówi poniesienia opłaty zostanie wyproszona z PSM.

3. Korzystający z Parku mają obowiązek stosowania się do szczegółowych regulaminów dot.: korzystania z poszczególnych urządzeń Parku, w szczególności zapisów dotyczących bezpieczeństwa.

Administrator Parku nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem tych regulaminów.

4. Na terenie Parku zabrania się: wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających i palenia tytoniu. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt

a także wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren Parku.

5. Jazda na rowerze, hulajnodze lub deskorolce dozwolona jest tylko na torach rowerowych Pumptrack. Alejki łączące urządzenia Parku mogą być wykorzystywane tylko jako ciągi piesze.

6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego, zapisów niniejszego regulaminu i regulaminów dot.: korzystania z poszczególnych urządzeń/przyrządów Parku może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

7. Nad przestrzeganiem zapisów regulaminów obowiązujących na terenie PSM czuwają pracownicy obsługi Parku.

8. Skargi i wnioski dot.: funkcjonowania Parku należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadbrzeżna 36, 33-300 Nowy Sącz.

9. Park otwarty jest w okresie:

od 1 kwietnia do 30 czerwca w godzinach od 8 do 20

od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 8 do 22

od 1 września do 30 marca w godzinach od 10 do 18.

Administrator zastrzega jednak, że PSM może być zamknięty z uwagi na złe warunki atmosferyczne (deszcz, niska temperatura, śnieg, oblodzenie itp.) zwłaszcza w okresie od 1 września do 30 marca.

10. Po zmroku może być włączane sztuczne oświetlenie torów Rowerowych, Street Workoutu oraz boisk do siatkówki pod warunkiem czynnego korzystania z PSM minimum 8 osób.