logo_malopolska

Informacja o projekcie „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej”.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej to projekt złożony do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – Subregionalnego Programu Rozwoju.

Do konkursu można było złożyć projekty, które związane będą z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych i realizowane będą w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.

Ścieżka wyboru projektu:

  1. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego kartę projektu, zarys planowanego przedsięwzięcia (opisany pomysł), który musiał spełniać kryteria konkursu. Oceniali go urzędnicy UM WM.
  2. Po zakwalifikowaniu na pierwszym etapie projekt trafił na forum subregionalne, gdzie został poddany ocenie delegatów, przedstawicieli samorządów, organizacji i przedsiębiorców poprzez glosowanie.
  3. Po zdobyciu odpowiedniej ilości głosów projekt został dopuszczony do dalszej oceny do kolejnego etapu czyli zamkniętego konkursu, w którym wymagane było sporządzenie szczegółowego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami opisem, analizą finansową. Wniosek należało złożyć w wyznaczonym terminie. Został on poddany ocenie przez urzędników UM WM oraz ekspertów zewnętrznych. Oceniany był pod względem formalnym, kolejnym etapem była ocena finansowa, a końcowym ocena merytoryczna.
  4. Komisja Oceniająca Projekty oceniła projekt przypisując mu 72 punkty procentowe i w związku z tym projekt znalazł się na liście do dofinansowania.
  5. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt został zakwalifikowany do dofinasowania.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej skierowany jest to szerokiego grona osób, które chcą skorzystać z oferty aktywnego wypoczynku. Duży zakres usług, jaki będzie oferowany w parku, pozwoli skorzystać z nowego obiektu zarówno młodzieży lubiącej aktywnie spędzać wolny czas, jak i rodzinom z małymi dziećmi, które chcą spędzać wolny czas aktywnie na świeżym powietrzu. Zainstalowane nowe urządzenia pozwolą zarówno na poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, jak i pozyskanie nowych umiejętności przez tę grupę wiekową. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie dostosowanie Parku dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły korzystać z tego miejsca. Podkreślić należy iż przystosowanie i wprowadzenie urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych jest ważnym elementem tego projektu.

Charakterystyczne parametry określające planowany obiekt i zakres robót

budowlanych.

1. Ogólnodostępna strefa zabaw dla dzieci – huśtawki, piaskownice z taśmociągiem

i minikoparką, ławki, karuzele, plac z trampolinami ziemnymi, tory przeszkód (huśtające się belki, ścieżka wykorzystująca zmysł równowagi itp.).

2. Strefa ograniczonego dostępu – Piramidy linowe, tory przeszkód w przestrzeni.

3. Strefa wspinaczki rodzinnej – mini ścianki wspinaczkowe w tym też naturalne elementy krajobrazu/przyrody np. głazy przystosowane do wspinania również dla najmłodszych osób.

4. Strefa rowerowa – miasteczko rowerowe z pełną infrastrukturą niezbędną do nauki jazdy na rowerze w ruchu drogowym.

5. Strefa relaksu – Strefa odpoczynku. Obszar umiejscowiony z dala od ruchu ulicznego. Jednocześnie strefa zaprojektowana w ten sposób aby możliwe było użytkowanie tej przestrzeni jako miejsce spotkań dla większej liczby osób. Strefa ta będzie zawierała altankę, ławeczki oraz scenę plenerową.

6. Skatepark – nowy tor z urządzeniami wykonanymi z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.

7. Strefa siłowni plenerowej – wkomponowanie istniejącej siłowni w Lasku Schwerteńskim do Parku Rekreacji Przestrzennej.

8. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych, komunikacyjna, elementy uzupełniające.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wyniesie 1 080 000 zł.

Cała wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na 1 961 330 zł.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a jego autorem i koordynatorem Bogusław Kmak – zastępca dyrektora MOSiR.

Koncepcja Rysunek_1

Koncepcja Rysunek_2

 

Artykuły Prasowe:

1
sportowysacz.pl, Autor: Krystyna Kaczmarczyk:
2
twójsacz.pl, „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej – projekt Urzędu Miasta Nowego Sącza – otrzymał 1,08 mln zł unijnego dofinansowania. Miasto dołoży drugie tyle i za niemal 2 mln zł zagospodaruje na nowo zaniedbane miasteczko rowerowe przy ul. Nadbrzeżnej.Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego wsparł pomysł nowosądeckiego urzędu razem z 37 innymi projektami związanymi z rozbudową infrastruktury turystycznej w regionie”.
3
twójsacz.pl,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ogłosił przetarg na projektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej. Dofinansowany ze środków UE obiekt powstanie w przyszłym roku na terenie miasteczka rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej”.
4 dts24.pl, Autor: Agnieszka Małecka
Do końca przyszłego roku na terenie dzisiejszego Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu będzie strefa zabaw dla dzieci, skatepark, ścianki wspinaczkowe i siłownia pod chmurką. Wszystko to w ramach projektu Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej, na którego realizację miasto otrzymało 1, 08 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 
 Całość inwestycji zostanie sfinansowana za prawie 2 mln zł, (dokładnie 1 961 330 zł).
 Władze miasta chcą rewolucyjnej zmiany w zaniedbanym obecnie Miasteczku Rowerowym, dawniej tętniącym życiem”.
5
ntvsadecka.pl, materiał video
W miejscu gdzie dziś znajduje się Miasteczko Rowerowe już za rok powstanie Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej. Będzie to miejsce dla całych rodzin, podzielone na 7 stref, każda o innym charakterze i przeznaczeniu. Pojawi się m.in. duży plac zabaw dla dzieci, strefa wspinaczki rodzinnej, skate park, strefa rowerowa a nawet miejsce do relaksu”.
6
sądeczanin.info,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za prawie dwa miliony złotych chce przekształcić niszczejące miasteczko rowerowe w Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej. Co to jest? Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż deklaruje, że będzie to jedyne takie miejsce w regionie a miasto już dostało ponad milion złotych dofinansowania z UE na realizacje inwestycji. Co za to i kiedy będą mieli sądeczanie?”
7
starosądeckie.info,
 Park powstanie w miejscu dotychczasowego miasteczka rowerowego. Według wstępnej wyceny będzie kosztował blisko 2 miliony złotych, z tego 1 080 000 złotych to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku konkursu. – W konkursie, który rozpisał Urząd Marszałkowski, Nowy Sącz spisał się bardzo dobrze, przedstawiając dobry projekt i uzyskał dofinansowanie na poziomie, który chcieliśmy uzyskać – podkreśla Jerzy Gwiżdż. Warto zaznaczyć, że projekt zyskał bardzo wysoką ocenę Urzędu Marszałkowskiego (72 punkty)”
8
miastons.pl,
 W minionym roku informowaliśmy, że w miejscu Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej ma powstać Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej. – Projekt kosztuje blisko 2 mln złotych, wg wstępnej wyceny, z czego 1,08 mln złotych to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku konkursu – wyjaśniał w lipcu ubiegłego roku Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent Nowego Sącza”.
9 nowysacz.pl,
 Miejski projekt “Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej” z poparciem członków Forum Subregionu Sądeckiego 9 maja odbyło się V Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego, którego celem była kwalifikacja merytoryczna projektów subregionalnych, ubiegających się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, złożonych przez samorządy oraz przedsiębiorców. Wstępnej weryfikacji poddane zostały projekty w ramach poddziałań 7.1.3 Drogi subregionalne, 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów oraz 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej. Forum Subregionu Sądeckiego zgromadziło przedstawicieli powiatowych i miejskich samorządów terytorialnych, a także właścicieli przedsiębiorstw – wnioskodawców projektów ww. poddziałań. Z ramienia Urzędu Miasta Nowego Sącza w forum uczestniczył Zastępca Prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wieciech-Kumięga, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek oraz dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek”.
10
przetargi.pl, ogłoszenie o przetargu
Zaprojektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” LINK:http://www.przetargi.pl
11
fundusze.małoplska.pl,
 W Łącku powstaną ścieżki biegowo – rowerowe (2,36 mln zł), natomiast w Nowym Sączupark rekreacji przestrzennej (1,08 mln zł). Gmina Niedźwiedź planuje budowę infrastruktury aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej (1,4 mln zł)”
12 radiokraków.pl, Autor: Marta Jodłowska – audycja
W parku znajdzie się kilka stref aktywnego wypoczynku zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób starszych – podkreśla Małgorzata Grybel z sądeckiego magistratu – Plac zabaw dla dzieci będzie wyposażony w liczne huśtawki, trampoliny, piaskownice i inne urządzenia zabawowe. Powstanie też strefa zabaw dla dzieci i młodzieży oparta o urządzenia linowe typu „piramidy”. Powstanie miasteczko rowerowe do nauki jazdy na rowerze, skate park oraz scena i wiaty, gdzie będzie można wypoczywać”.
logo Zarząd Województwa Małopolskiego 19 kwietnia 2016 roku podjął Uchwałą nr. 563/15 w sprawie wyboru do dofinasowania projektu oznaczonego symbolem MRPO.06.01.02-12-035/16 pn. „Nowy produkt rekreacyjny dla zaspokojenia potrzeb społecznych w Nowym Sączu”, złożonego przez Miasto Nowy Sącz. Projekt ten ma za zadanie rozwiązanie problemów miasta w sposób kompleksowy poprzez zmniejszenie barier w dostępie do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta i doprowadzenie do sytuacji, w której odczuwalna będzie poprawa jakości życia mieszkańców Nowego Sącza. Pozwoli to mieszkańcom na pozostanie w swoich miejscach zamieszkania, a dla poszukujących miejsca osiedlenia będzie to zachęcająca oferta. Całe rodziny z dziećmi będą mogły zamieszkać w miejscach wyposażonych w wysokiej jakości nowoczesną infrastrukturę rekreacyjno-sportową, umożliwiającą spędzenie wolnego czasu. Standardowe dyscypliny sportu dla dużej grupy młodzieży stają się nieatrakcyjne. Popkultura kreuje innowacje nie tylko w dziedzinie show-biznesu, mody itp. ale także w dziedzinie sportu. Dlatego też powstają nowe dyscypliny, które najczęściej przychodzą do nas wraz z kulturą masową z USA czy Europy Zachodniej. Do tych trendów należą tzw. sporty uliczne/miejskie, czyli np. jazda na rowerze w ekstremalnych warunkach lub biegi do których wykorzystywana jest infrastruktura miejska oraz ćwiczenia na różnych urządzeniach i przyrządach. Mowa w tym miejscu m.in. o dyscyplinach, które zostały już w pewnym sensie skomercjalizowana, czyli Pumptrack oraz Street Workout. M.in. takie przesłanki przyczyniły się do powstania w Nowym Sączu Parku Sportów Miejskich, który został dofinansowany w ramach realizowanego projektu pn. „Nowy produkt rekreacyjny dla zaspokojenia potrzeb społecznych w Nowym Sączu” ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1. Rozwój Miast, Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu, kwotą 660 000 zł. Beneficjentem projektu jest miasto Nowy Sącz a jego realizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który we współpracy z Zespołem Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza przygotował dokumentację aplikacyjną. Koordynatorem projektu jest Bogusław Kmak. Niniejsze przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg, który w ramach swoich kompetencji przeprowadził gruntowny remont przylegającego do Parku Sportów Miejskich parkingu. Artykuły Prasowe
1 nowysacz.pl „To znakomita informacja dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze – z inicjatywy prezydenta Ryszarda Nowaka przy ulicy Piłsudskiego rozpoczęła się budowa pumptracka! W bliskim sąsiedztwie mostu 700-lecia powstają cztery tory rowerowe, które zapewnią znakomitą zabawę zarówno dla najmłodszych, początkujących, jak i profesjonalistów. Warto dodać, że będzie to największy tego typu obiekt w Polsce i będzie gotowy przed końcem wakacji.” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/12611
3 nowysacz.pl „Prezydent Ryszard Nowak odwiedził teren budowy największego w Polsce toru typu pumptrack. Obecnie rozpoczęło się układanie asfaltu na pierwszym z czterech torów, które zapewnią doskonałą zabawę zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników rowerów, deskorolek czy rolek.” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/12774
4 nowysacz.pl „Prezydent Ryszard Nowak, podczas wizyty na terenie budowanego toru typu pumptrack, obserwował jeden z pierwszych przejazdów testowych w wykonaniu, wielokrotnego mistrza Polski w kategorii BMX racing, Bartosza Giemzy”. LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/12826
6 nowysacz.pl „Prezydent Ryszard Nowak odwiedził dzisiaj teren pumptracka podczas kręcenia filmu promującego, zaplanowane na 10 października, zawody inaugurujące działalność obiektu. Była to okazja do obejrzenia efektownych przejazdów młodych zawodników i zobaczenia dużych możliwości jakie stwarzają profesjonalne trasy, największego w Polsce i jednego z największych w Unii Europejskiej, toru.” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/12958
7 nowysacz.pl „Na terenie pumptracka powstaje dodatkowa infrastruktura, która sprawi, że nowa inwestycja stanie się centrum sportowo-rekreacyjnym z prawdziwego zdarzenia. Prezydent Ryszard Nowak podkreśla, że jego decyzja uatrakcyjni teren kompleksu, który dzięki temu będzie miejscem spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców. Działalność obiektu zostanie zainugurowana podczas zawodów sportowych zaplanowanych na 10 października.” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/12971
8 nowysacz.pl „Już 10 października odbędzie się wielkie otwarcie nowosądeckiego pumptracka. Działalność obiektu zostanie zainaugurowana zawodami Pumptrack Challenge połączonymi z pokazami akrobacji rowerowych.” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/13023
9 nowysacz.pl „W najbliższą sobotę 10 października, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, odbędą się zawody PUMPTRACK CHALLENGE inaugurujące działalność nowego kompleksu przy Al. Piłsudskiego. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach: BTProject Pump Check, Biketour365 Dirt Best Line oraz Best Trick on Gravity Bag. Wśród wydarzeń towarzyszących odbędzie się Festiwal Foodtrack’ów, a także warsztaty rowerowe dla dzieci pod okiem wielokrotnego mistrza Polski w BMX Racing Bartosza Giemzy. Pula wszystkich nagród przygotowanych w konkursach, podczas wielkiego otwarcia pumptracka, to 2000 zł!” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/13036
10 nowysacz.pl „W sobotę (10 października) prezydent Ryszard Nowak oficjalnie otworzył nowy kompleks sportowo-rekreacyjnego przy Al. Piłsudskiego z torami rowerowymi, flow parkiem i dwoma boiskami do siatkówki plażowej. Wydarzeniu towarzyszyły pierwsze zawody rowerowe Pumptrack Challenge, które zakończyły się w godzinach wieczornych przy pełnym oświetleniu obiektu. Poniżej publikujemy wyniki rywalizacji we wszystkich kategoriach.” LINK: http://www.nowysacz.pl/pumptrack-nowosadecki-tor-rowerowy/13064
11 gazetakrakowska.pl „Miał być oddany pod koniec wakacji – pumptrack w Nowym Sączu. Stało się to 40 dni później, ale było warto. Pierwszy projekt został zmieniony, przybyło tras, jest „małpi gaj”, dwa boiska do siatkówki plażowej. Na wiosnę przybędą kolejne miejsca do rekreacji i wypoczynku”. LINK: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8984501,otworzyli-pumptrack-w-nowym-saczu-zdjecia-wideo,id,t.html
12 gazetakrakowska.pl „To będzie raj dla rowerzystów – zapowiadają projektanci pumptracka, czyli placu zabaw dla rowerzystów. Obecnie trwają ostatnie prace kosmetyczne przy budowie największej w Polsce, a może i w Europie, atrakcji dla miłośników deskorolek i rowerów. W Nowym Sączu nad Kamienicą na wysokości Białego klasztoru do dyspozycji dzieci i dorosłych będą cztery wyasfaltowane tory, pełne wzniesień i pochyleń oraz dwa boiska do siatkówki plażowej. Wokół pumptracka będą ławeczki, cały obiekt już został oświetlony. Atrakcja ma zostać oddana do użytku pod koniec miesiąca. Do wykonania jest jeszcze płot wokół całego obiektu i ogrodzenie z żywopłotu oraz krzewów.” LINK: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/7492515,w-nowym-saczu-powstal-najwiekszy-pumptrack-w-ue-zdjecia,id,t.html
13 www.nowy-sacz.info „Dzisiaj odbędzie się otwarcie nowosądeckiego pumptracka połączone z zawodami Pumptrack Challange i pokazami akrobacji rowerowych. Nowosądecki pumptrack jest największym tego typu obiektem w Polsce, w jego skład wchodzą cztery tory wraz z oddzielnym placem z przeszkodami terenowymi. Długość toru do organizacji zawodów to 115 m, a tor profesjonalny, przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników posiada aż 210 m długości. Obywa tory wyposażone są w tak zwane muldy napędzające. Pumptrack ma być miejscem dla poczatkujących jaki i bardziej zaawansowanych użytkowników wszystkich grup wiekowych. Obiekt jest oświetlony, więc z wszystkich atrakcji można korzystać także po zmroku. Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł.” LINK: https://www.nowy-sacz.info/otwarcie-nowosadeckiego-pumptracka-polaczone-z-zawodami-pumptrack-challange/
14 starosadeckie.info „Największy w Polsce pumptrack w ubiegłym roku cieszył się ogromnym powodzeniem wśród miłośników dwóch kółek, rolkowców i deskorolkowców. Praktycznie od rana do wieczora nie brakowało amatorów ekstremalnej jazdy.” LINK: http://www.starosadeckie.info/sport/pumptrack-juz-otwarty/
15 www.rdn.pl „Caly kompleks urzadzen do cwiczen, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolkach kosztuje Nowy Sacz okolo dwa miliony zlotych. Tory dla skatów czy drabinki do akrobacji beda przystosowane zarówno dla malych dzieci jak i dla wytrawnych sportowców. Uroczyste otwarcie nowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy rondzie Solidarnosci nastapi 10 pazdziernika podczas zawodów dla rowerzystów.” LINK: http://www.rdn.pl/news/nowy-sacz-wiemy-juz-kiedy-bedzie-otwarty-pumptrack
16 radiokraków.pl „Jest największy w Polsce i jednym z największych w Europie. Już jutro w Nowym Sączu zostanie otwarty Pumptrack. Dla miłośników ekstremalnej jazdy na rowerach przy Alejach Piułsudskiego przygotowano trzy specjalne tory. Będą się tam mogli także bezpiecznie ścigać oraz wykonywać akrobacje posiadacze deskorolek, rolek, czy hulajnóg. Oficjalne otwarcie atrakcji połączone będzie z zawodami Pumptrack Challange. Weźmie w nich udział ponad 20 zawodowców z Polski i zagranicy, a także ponad 200 amatorów.” LINK: http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/raj-dla-milosnikow-ekstremalnej-jazdy-na-rowerach-i-rolkach-powstal-w-nowym-saczu/
17 starosądeckie.info W nowo powstałym kompleksie sportowym będzie również miejsce dla osób wykonujących ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem masy własnego ciała. Trwa budowa street workout parku. Jest to trening siłowy oparty o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała, takie jak np. „pompki”, „mostki”, „brzuszki” i „dipy”. LINK: http://www.starosadeckie.info/wydarzenia/na-terenie-pumptracku-buduja-street-workout-park/
logo_erp

Artykuły prasowe:

1

Nad Kamienicą powstanie plac zabaw wodnych – są na to pieniądze!

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do projektu pod nazwą “Interaktywny Plac Zabaw Wodnych”, który zostanie zbudowany nad rzeką Kamienica, w okolicy krytej pływali przy ulicy Nadbrzeżnej.

2

Interaktywny Plac Zabaw Wodnych [Wizualizacje]

Trwają prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Interaktywny Plac Zabaw Wodnych”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego w 2018 roku – Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

9

Nowy Sącz. Miasto podpisało umowę na budowę placu zabaw wodnych. Kiedy powstanie?

Na przełomie kwietnia i maja 2020 roku ma zostać oddany do użytku interaktywny plac zabaw wodnych. Będzie się on mieścił na tyłach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nadbrzeżnej 34. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji, która opiewa na kwotę ponad 2,07 mln zł. To o 350 tys. zł więcej niż zamierzano pierwotnie przeznaczyć na ten cel.

3

Otwarcie Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych MOSIR

Już w piątek (10 Lipca) otwieramy Interaktywny Plac Zabaw Wodnych MOSIR. Spotkajmy się o godzinie 13:00 przy ulicy Nadbrzeżnej z tyłu krytej pływalni. Dla pierwszych 30 dzieciaków, posiadających Kartę Nowosądeczanina wejście na chlapowisko za symboliczny 1 grosz.

4

Interaktywny Plac Zabaw Wodnych MOSIR otwarty – nie zabrakło atrakcji dla dzieciaków

Prezydent Ludomir Handzel otworzył Interaktywny Plac Zabaw Wodnych MOSIR, czyli tzw. „chlapowisko”. Obiekt znajduje się przy ulicy Nadbrzeżnej z tyłu krytej pływalni. Podczas otwarcia na dzieci czekało mnóstwo atrakcji.

5

Nowy Sącz. Jutro otwarcie Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych

10 lipca przy krytej pływalni przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu zostanie otwarty Interaktywny Plac Zabaw Wodnych. Spotkajmy się o godzinie 13. przy ulicy Nadbrzeżnej z tyłu krytej pływalni. Dla pierwszych trzydziestu dzieciaków, posiadających Kartę Nowosądeczanina wejście na chlapowisko za symboliczny jeden grosz – zaprasza prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

6

Interaktywny Plac Zabaw Wodnych już otwarty. Znamy cennik

Dziś (10 lipca) tuż obok krytej pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej został otwarty plac zabaw wodnych. To propozycja głównie dla najmłodszych, którzy będą mogli tu korzystać z płytkiej niecki basenowej oraz mnóstwa interaktywnych urządzeń.

7

Nowy Sącz. Otwarcie Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych

W piątek otwarto Interaktywny Plac Zabaw Wodnych MOSIR przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. Zlokalizowane z tyłu krytej pływalni “chlapowisko”, to obiekt przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza.

8

Nowy Sącz: kiedy otwarcie Placu Zabaw Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej? [FILM]

W sobotę swoje podwoje otworzy basen otwarty nad Łubinką w Nowym Sączu. A kiedy zostanie otwarty Interaktywny Plac Zabaw Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej?