sportowysacz.pl

GODZINY OTWARCIANadbrzeżna:
Pon. - Niedz. 8:00 - 20:15
(przerwa techniczna 14.00 - 15.15)

al. Wolności "Stara Sandecja":
Pon. - Niedz. od 8:00 do 20:00

Regulamin Sztucznej Ślizgawki - al. Wolności


 1. Lodowisko jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportui Rekreacji w Nowym Sączu.

 2. Lodowisko jest czynne w okresie zimowym w godzinach 8.00 – 20.00 z 10 minutową przerwą o godz 10:00, 12:00, 14:00 16:00 i 18:00, przeznaczoną na pielęgnację lodu. W czasie przerwy należy opuścić taflę lodowiska

 3. Lodowisko jest nieczynne w przypadku dużych opadów śniegu lub deszczu (co będzie ogłoszone specjalną informacją).

 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu.

 5. Dzieci do lat 7 na terenie lodowiska mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 6. Za przedmioty wartościowe, pieniądze, garderobę, obuwie MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Na terenie lodowiska obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

 8. Zabrania się urządzania zabaw (zachowań) niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.

 9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są stosować się do poleceń obsługi obiektu.

 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować porządeki przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 11. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną.

 12. Kontakt telefoniczny z obsługą lodowiska: 883 354 139