sportowysacz.pl
TEMPERATURA WODY:
DUŻY BASEN: 27oC
MAŁY BASEN: 29oC
JACUZZI: 37oC

GODZINY OTWARCIA

PON-PT: 8:00 - 20.00
SO-NIE:  8:00 - 20.00

Jakość wody

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

 

Informacje o stanie wody* w nieckach basenowych

Obieg

Basen

Sportowy

Basen

Rekreacyjny

Wanna Hydromasażu

Ocena

parametrów

mikrobiologicznych

 

Data wykonania

badań

10-03-2020

10-03-2020

10-03-2020

Ocena

parametrów

fizykochemicznych

Data wykonania

badań

10-03-2020

10-03-2020

10-03-2020

Parametry

odbiegające

od wymagań

 

Podejmowane działania

 

 

 

 

Roczna ocena Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

 


Odpowiada wymaganiom

za okres 07.2018 – 05.2019

Badania jakości wody dokonane przez Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

 

- woda spełnia wymagania

- woda nie spełnia wymagań

😐 - woda warunkowo spełnia wymagania

- woda w trakcie badań

za okres 09.2017 – 06.2018