sportowysacz.pl
TEMPERATURA WODY:
DUŻY BASEN: 27oC
MAŁY BASEN: 29oC
JACUZZI: 37oC

GODZINY OTWARCIA

PON-PT: 8:00 - 20.00
SO-NIE:  8:00 - 20.00

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni

 1. Wchodzić ostrożnie na szczyt zjeżdżalni, zachowując ustaloną kolejność,
  1. zabrania się wybiegania po stopniach, przepychania i wymuszania miejsca w kolejce
 2. Zjeżdżać w ustalonej kolejności z zachowaniem następujących warunków:
  1. ślizg można rozpocząć z chwilą pojawienia się zielonego światła na sygnalizatorze,
  2. zjeżdżać można wyłącznie w pozycji siedzącej lub leżąc na plecach,
  3. zabrania się jazdy w pozycji” głową w dół
 3. Ślizg należy kończyć zeskokiem na nogi do niecki basenu.
 4. Po wykonaniu ślizgu niezwłocznie należy zrobić miejsce w niecce basenu następnemu użytkownikowi.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika.
 7. Zabrania się wychodzenia po rynnie zjeżdżalni.
 8. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów.
 9. Za nieprzestrzeganie postanowień powyższego regulaminu użytkownik zjeżdżalni może zostać upomniany i ostrzeżony przez ratownika, a w wyjątkowej sytuacji usunięty z obiektu.