sportowysacz.pl

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennejw Nowym Sączu w ramach projektu pn.: „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej” Działanie6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnychzasobów subregionów – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMałopolskiego na lata 2014-2020". 


Ogłoszenie do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do ogłoszenia tutaj 


Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego tutaj